ABAD: "Kamuda başörtüsü yasaklanabilir"

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), AB ülkelerinde kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü gibi dini inancı gösteren nesneleri takmasının yasaklamasının "tarafsız bir idari ortam" oluşturmak için haklı görülebileceğini açıkladı. Bu karar, Belçika'daki bir belediyede bir kadın çalışana başörtüsü takamayacağının bildirilmesi üzerine mahkemeye taşınmıştı.

ABAD: "Kamuda başörtüsü yasaklanabilir"
29 Kasım 2023 - 21:55
Avrupa Birliği'nin en yüksek hukuk mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı, AB üyesi ülkelerde kamu kurumlarının, çalışanların iş yerlerinde başörtüsü gibi dini inancı simgeleyen nesneleri takmasını yasaklayabileceğine hükmetti. Belçika'nın doğusundaki Liege kentine bağlı Ans Belediyesi'nin bir kadın çalışanına iş yerinde başörtüsü takamayacağını bildirmesi üzerine ilgili çalışan konuyu mahkemeye intikal ettirmişti. Ancak kadın çalışanın "dini özgürlüğünün ihlali" ve "ayrımcılık" gerekçesiyle başvurduğu Liege İş Mahkemesi bu konuda hüküm veremedi. Bunun üzerine konu Avrupa Adalet Divanı'na taşındı. Bu arada belediye istihdam koşullarını değiştirerek, çalışanlarının dini veya ideolojik inançlarına dair açık işaretler taşımamak suretiyle tarafsızlık sergilemelerini zorunlu kıldı.

AB Avrupa Adalet Divanı, "bir kamu kurumunun, kendi bünyesinde tarafsız bir idari ortam oluşturmak amacıyla çalışanlarına dayattığı tarafsızlık politikasının, meşru bir amaçla nesnel olarak haklı görülebileceği" yönünde karar verdi. Ayrıca mahkeme, başka bir kamu idaresinin, genel ve ayrım gözetmeyecek bir şekilde, görünür inanç işaretlerinin takılmasına izin vermeye karar vermesi halinde de haklı olabileceğini kaydetti. 

Mahkemenin kararında her AB üyesi devletin ve devlete bağlı idarelerin iş yerlerinde teşvik etmeyi amaçladıkları kamu hizmetinin tarafsızlığını tasarlama konusunda takdir yetkisine sahip olduğu belirtildi. Kararda, "Ancak bu hedefe tutarlı ve sistematik şekilde ulaşılmalı. Hedefe ulaşmak için benimsenen önlemler, kesinlikle 'gerekli' olanlarla sınırlı kalmalı. Bu gerekliliklere uyulduğunun doğrulanması ise ulusal mahkemelerin görevidir." denildi.  Mahkeme, söz konusu kararının, halkla temas halinde olmayanlar için de geçerli olduğunu bildirdi. Avrupa Adalet Divanı daha önce özel kurum ve kuruluşlarla ilgili çokça karar vermiş olsa da bu, kamu kurumlarına yönelik ilk olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

YORUMLAR

  • 0 Yorum