GRECO: "Türkiye yolsuzluğu önlemede ilerlemedi"

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), yolsuzluğun önlenmesi adına verdiği tavsiyelere hükümetlerin uyumunu değerlendirdiği raporda, Türkiye'nin tavsiyelere uyumunun yetersiz olduğu ve bu konuda ilerleme kaydedemediği uyarısını yaptı.

GRECO: "Türkiye yolsuzluğu önlemede ilerlemedi"
07 Aralık 2023 - 21:27
Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), "milletvekilleri, hakimler ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesini amaçlayan" tavsiyelerine hükümetlerin uyumunu değerlendirdiği son raporunu yayınladı. Raporda, Türkiye'nin bu konuda "yerinde saydığı" ve tavsiyelere uyumunun "tatmin edici olmadığı" kaydedildi.

Raporda, GRECO'nun 2015 yılında kabul edilen 22 tavsiyesinden 10'una uyulmadığı, 9'una kısmen uyulduğu ve 3'üne tatmin edici bir şekilde uyulduğu belirtildi. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’ne bağlı kurumun raporunda, Ankara'nın tavsiyelere mevcut uyum düzeyinin "tatmin edici olmadığı" sonucuna varıldığı belirtildi. Bu anlamda Türkiye'nin, GRECO tavsiyelerini önceki raporla aynı seviyede yerine getirdiği ifade edildi. 

Türkiye Delegasyon Başkanlığı'ndan, en geç 30 Haziran 2024 tarihine kadar, tavsiyeleri yerine getirmek üzere alınan tedbirlere ilişkin bir rapor sunması istendi. Milletvekilleriyle ilgili olarak, tavsiyelerden hiçbirinin tam olarak yerine getirilmediği belirtilen raporda, "GRECO, başta Milletvekillerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri Kanun tasarısının gidişatı ve milletvekili mal beyanlarının doğrulanması üzere, bu tavsiyelerin yerine getirilmesi hususunda yeni bilgiler sunulmamasından üzüntü duymaktadır." denildi. 

"Yasama sürecinin şeffaflığının arttırılması" gerektiğinin altını çizen GRECO, milletvekillerinin dürüstlüğünü temin etmeye yönelik tedbirler alınması istendi. Bu tedbirler arasında daimî bir danışma mekanizması, göreve alıştırma ve meclis etik davranış ilkelerine ilişkin hizmet içi eğitim yer alıyor. Raporda, "Yetkililerin, tüm bu önemli konularda eyleme geçmesi teşvik edilmektedir." deniliyor. Raporda, hakim ve savcılarla ilgili olarak, 3 tavsiyenin ise tatmin edici şekilde yerine getirildiği veya ele alındığı kaydedildi. 

Hakim ve savcılarla ilgili şu ifadelere yer veriliyor: 

"-GRECO, hâkim ve savcıların etik davranışlarına ve dürüstlüğüne yönelik net ve nesnel değerlendirme kriterleri tanımlanması gibi bazı somut adımların daha fazla gecikme olmaksızın atılabileceğinin altını çizmektedir. 

-Aynı zamanda, başta yargının işleyişine ilişkin bir dizi kilit konuda yürütmenin rol ve etkisinin sınırlandırılması olmak üzere, GRECO tavsiyelerinin tam olarak yerine getirilmesi için daha önemli değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

-GRECO, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), Avrupa standartlarına uymayan yapısını değiştirmek için şimdiye kadar hiçbir tedbirin alınmamış olduğunu kaydeder. Yargı mensuplarının görev yerlerinin rızaları dışında değiştirilmesi de, ivedilikle ele alınması gereken bir meseledir."


GRECO'nun Türkiye makamlarından, bu raporda vurgulanan "yasama ve politika değişikliklerini hızlandırma yollarını ilgili tüm paydaşlarla yerinde değerlendirmek üzere üst düzey bir misyonu kabul etmesini" istediği belirtiliyor. Türkiye'nin raporu "ulusal dile tercüme etmesi, tercümeyi kamuya açıklaması ve mümkün olan en kısa süre yayınlanması" talep ediliyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından 1999’da kurulan GRECO'nun raporları Avrupa Birliği, OECD ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından referans alınıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

YORUMLAR

  • 0 Yorum