Alper A. İlerigel

Alper A. İlerigel


Kapalı Devre - Çözümsüzlük Girdabı

01 Haziran 2023 - 08:08

Kapalı bir devreye dışarıdan veri girmedikçe o kapalı devre anlaşılamaz. Eşya ile doğru bağlantı kuramamış, hakikat okumasını gerektiği şekilde yapamamış bir toplum, nesillerdir biriktirdiği bilgi birikimden de gerektiği kadar verim alamaz. Bu durum öğrenme kodu zayıf olan kavimlerde net bir şekilde görülmektedir. Gerçeklerle yüzleşmeyen ve olanı olduğu gibi kavrayamayan kavimler, hayatı doğru okuyamaz ve eşya ile doğru bağlantı kuramaz. Nesillerdir sona ermeyen çözümsüzlüklerin girdabında sebat ederler. Teknik bilgi ve birikime sahip olmayan kişiler sürekli birbirlerinin işine çomak sokabilir, işi yürütemeyebilir.

Cehalet kötüdür. Almazların cehaleti daha da kötüdür. Daha küçük yaşlarda toplumun en küçük çekirdeği aileden başlayan eşyayı doğru okuyamama; yaş ilerledikçe organize olamama, sistem kuramama gibi sonuçları doğurmaktadır. İleri yaşlarda maalesef ki koca âlemde işi yokuşa sürecek bilgiyi en olmadık yer ve zamanda kullanabilirler. Özellikle duygu yönü ağır basan kavimlerde beyin, kriz anında tüm tuşlara basarak bölümü geçmeyi çözüm olarak gösterir. Bu durumda beyin mantıklı düşünemez ve yanlış bilgi ile doğal olarak sonuç olumsuz olacaktır.

Zekice kurgulanmış olumlu bir sonuç için hayatın her alanında doğru okumak hem nesli kurtarır hem de toplumun faydasına olacak işlerin hızlanmasına katkı sağlar. Nice doğru okumalara...
ALPER A. İLERİGEL

YORUMLAR

  • 0 Yorum