Alper A. İlerigel

Alper A. İlerigel


Problem mi? No problem!

26 Eylül 2023 - 08:08

"Memlekette bazen hiçbir şey yapmadan bir şey elde edebiliyorsunuz. Çavuşluk onlardan biridir. Kimi çok istedi alamadı. Ben istemedim bana kaldı."
Ekşi Sözlük Yazarı

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı karşınıza çıkan sorunlara nasıl çözümler üretiyorsunuz? Çözüm üretirken beyin loblarınızdan hangisi daha ağır basıyor? Çözüm olarak gördüğünüz seçenekler kısa-orta-uzun vadede size, çevrenize ne gibi yararlar sağlıyor? Peki, çözüm için hiçbir fikrinizin olmadığı kriz anlarında, “Arkadaşım, benim yerimde olsaydı, ne yapardı?” diyeceğiniz çözüm üretici arkadaşlarınız var mı?

Hayat Orta Mordor’da kimine göre bir mücadele maratonu; kimine göre hayatın bütün dinamiklerini damarlarına kadar hissedebilme; kimine göre hayatın içinde gerektiğinden fazla var olmaktan haz alabilme; kimine göre de ot gibi yaşamaktan ibaret. Aslında bu saydığımız tanımlamalar ne kadar fazla olursa olsun yine de hepsinin içinde illaki eser miktarda bir problem bir de çözüm var. Gözünüzde büyüttüğünüz problemlerin arkasında aramayı bilemeyince göremediğiniz, devasa problemleri çözebilecek mukavemette küçük çözümler bulabilirsiniz. Küçük çözümleri görebilmek için de hayatınızdaki küçük ve önemsiz addettiğiniz ayrıntılara karşı görmezden gelmeyi bırakmakla yapabilirsiniz. “Kör ayrıntıların hayatiliği” kavramı günlük hayatın bir parçasıdır. Görebilmek için arayın. O sizi bulur.

İnsan, hayatı boyunca çeşitli problemlerle karşılaşır. Bazen problemler kendiliğinden ortaya çıkar, bazen problemi üreten insanın kendisi olur, bazen de problem başlı başına kişinin kendisi olabilir. Evet, problem üretimi konusunda eline su dökülemeyecek tanıdıklarınız illaki vardır. Hatta denize girseler topukları ıslanmaya da bilir. Mevzu ne topuk ne de problemdir. Mevzu, problemlerin garipliğine de fazlalığına da takılı kalmadan net bir çözüm üretebilmektir. Seçenekler arasından faydayı zarardan ayırarak zararı minimum seviyeye indirebilmektir. “Ehli ise faydayı daha faydalıdan ayırabilir.” notunu da ekleyelim. Buna ehem-mühim ayırımı deniyor. Üstüne basa basa söylemiş olalım.

Çözümsüzlük girdabındayken elinizi fikirleriyle tutacak, sizi eleştirecek, yanlışınıza yanlış diyecek, delikanlı ve civanmert arkadaşlara sahip misiniz? Çevrenizde hiç böyle adamlar oldu mu? Bulun, buluşturun. Sizin durumunuzdan haberleri yokken bile size fayda sağlayabilirler. “Benim yerimde olsaydı ne yapardı?” diyeceğiniz arkadaşlardır bunlar. Bu düşünce bile problemlerinizin çoğunu yok edebilir. Arkadaşlarınızı tanıyın. Orta Mordor’da arkadaşlıklar da problemlidir. Çözün, uğraşın gerekirse her iki tarafın hayrı ve istikbali için bu problemlilerin fikirlerinden usulca uzaklaşın. 

Bu bahsettiğimiz kurmay elit anlayışın ürünüdür. Taklitten uzak bilakis olayın bizzat içinde olmak icap eden yeni bir dönüşümün ürünüdür. Ahalinin ve işinin ehli olmayan çavuşların günlük hayatta pek de göremeyeceği problem çözme yeteneği elbette mümkündür. 

Peki bu girift problemler karşısında Orta Mordor sahipsiz midir? Hayır, elbette Orta Mordor sahipsiz değil bilakis dönüşmeye mahkûmdur. İlmine ve tecrübelerine güvendiğim saygıdeğer yazarın da dediği gibi "Bu çevrenin içine sonradan düşmüş değiliz; doğuştan burada, doğuştan buralıyız.". 

Altkültürün kısa vadeye endeksli pespaye çözümleri ahaliyi biteviye çözümsüzlük bataklığına götürüyorken bu bataklığı çürütecek ve dönüştürecek olan da kurmay elit bir anlayışın inşaıdır.
Alper A. İLERİGEL

YORUMLAR

  • 0 Yorum